ข่าวสารและกิจกรรม ข่าวสารและกิจกรรมอีซูซุ

ประกาศผล ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2560

“โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2560”

ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนคนเก่ง 41 ทีม

ที่ผ่านการคัดเลือกสู่รอบชิงชนะเลิศ ของการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ

ในหัวข้อ “ประเทศไทยยุค 4.0“ ในแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

สำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบ กรุณาติดต่อ ฝ่ายสื่อสารการตลาด-เอ บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โดยด่วน

โทร 0-2966-2127-9 ภายในวันที่ 18 มกราคม 2561 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์