ข่าวสารและกิจกรรม แคมเพจ์น

เชิญร่วมกิจกรรม “แชะแล้วแชร์ กับ The New Isuzu MU-X”

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม “แชะแล้วแชร์ กับ The New Isuzu MU-X”  

 1. ถ่ายภาพคู่กับรถ The New Isuzu MU-X หรือถ่ายภาพรถ The New Isuzu MU-X
 2. แชร์ภาพลงใน Facebook ของท่าน พร้อมใส่ Hashtag #thenewisuzumux และตั้งค่าบัญชีผู้ใช้เป็นสาธารณะ
 3. บริษัทฯ จะทำการรวบรวมภาพถ่าย และจับรางวัล ในวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ โชว์รูมอีซูซุคาร์แกลเลอรี่ สาขารังสิต-นครนายก เลขที่ 49 หมู่ 2 ถนนรังสิต – นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ประกาศผลวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ โชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศและใน Facebook Fanpage Isuzu MU-X
 4. รางวัลบัตรกำนัลภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิ มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 20 รางวัล โดยของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 5. ผู้โชคดีจะต้องยืนยัน ชื่อและนามสกุล พร้อมเบอร์ติดต่อภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผล โดยยืนยันผ่านทางข้อความ inbox ใน Facebook
 6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% หรือตามกฎหมายกำหนด
 7. ผู้โชคดี มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว
 8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด แต่ผู้เดียว รวมทั้งยินยอมให้ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น และสิทธิใดๆ ในภาพถ่ายดังกล่าวตกเป็นของบริษัทฯ แต่ผู้เดียว ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม
 9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นเจ้าของภาพถ่าย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น และสิทธิใดๆ ในภาพถ่ายดังกล่าว โดยห้ามมิให้ส่งภาพถ่ายของบุคคลอื่น หากบริษัทฯ ถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องจากบุคคลอื่นในกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการเรียกร้องหรือฟ้องร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับภาพถ่ายของผู้สมัคร ผู้สมัครตกลงเป็น ผู้รับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวทั้งสิ้น
 10. โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของบริษัท www.isuzu-tis.com
 11. พนักงานและครอบครัวของพนักงานบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และบริษัทในกลุ่มอีซูซุ/ผู้จำหน่ายอีซูซุ/ บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง/คณะกรรมการดำเนินงานไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ
 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ หรือติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ 0-2118-0777