ข่าวสารและกิจกรรม แคมเพจ์น

เชิญสัมผัส อีซูซุดีแมคซ์ บลูเพาเวอร์ พร้อมลุ้นรับบัตรกำนัลอีซูซุ รวมมูลค่า 6 ล้านบาท

เงื่อนไขในการร่วมรายการ

1. ผู้ที่สนใจมีสิทธิ์ลงทะเบียนกรอกชื่อ – ที่อยู่ ลงในแบบฟอร์มที่บริษัทจัดเตรียมไว้ ที่โชว์รูมอีซูซุหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 4 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2560 หรือวันที่ได้รับอนุญาต เพื่อลุ้นรางวัล รางวัลรวม 60 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,000,000 บาท

2. จับรางวัล 6 ครั้ง ณ โชว์รูมอีซูซุคาร์แกลเลอรี่ สาขารังสิต-นครนายก เลขที่ 49 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จับรางวัลในวันที่ 16, 26 มกราคม, 9, 16, 28 กุมภาพันธ์ และ 9 มีนาคม2560 เวลา 11.00 น. ประกาศผลในวันที่ 24 มกราคม, 3, 17, 24 กุมภาพันธ์, 7 และ 17 มีนาคม 2560 ณ โชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ และทางบริษัทฯ จะส่งจดหมายลงทะเบียนไปถึงผู้โชคดีตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้

3. รายละเอียดรางวัลสำหรับทั้ง 6 ครั้ง ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 4-10 มกราคม 2560 หรือวันที่ได้รับอนุญาต รางวัลบัตรกำนัลอีซูซุ มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 มกราคม 2560 รางวัลบัตรกำนัลอีซูซุ มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 21 – 30 มกราคม 2560 รางวัลบัตรกำนัลอีซูซุ มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท ครั้งที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2560 รางวัลบัตรกำนัลอีซูซุ มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท ครั้งที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 กุมภาพันธ์ 2560 รางวัลบัตรกำนัลอีซูซุ มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท ครั้งที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 รางวัลบัตรกำนัลอีซูซุ มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท

4. รางวัลบัตรกำนัลนี้ใช้สำหรับเป็นส่วนลดในการซื้อรถอีซูซุดีแมคซ์ บลูเพาเวอร์ คันใหม่เท่านั้น

5. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจะต้องออกรถระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2560 เท่านั้น หากไม่ใช้สิทธิ์ในการซื้อรถถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ จะให้ผู้โชคดีที่สำรองไว้ใช้สิทธิ์แทนต่อไป

6. ผู้โชคดีมีสิทธิ์ ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% หรือตามที่กฎหมายกำหนด

10. พนักงานและครอบครัวของพนักงาน บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และบริษัทในกลุ่มอีซูซุ/ ผู้จำหน่ายอีซูซุ/ บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง/ คณะกรรมการดำเนินงานไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ

11. ผลของการจับรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด