ข่าวสารและกิจกรรม ข่าวสารและกิจกรรมอีซูซุ

เปิดรับสมัครแล้ว! อีซูซุเลดี้ 2017 เกียรติยศ ความสำเร็จแห่งชีวิต

ขอเชิญสาวมั่น อายุ 18 – 24 ปี สูง 168 ซม. ขึ้นไป ร่วมทีมประชาสัมพันธ์พิเศษ “อีซูซุเลดี้ 2017”

คุณสมบัติผู้สมัคร

– จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า
– อายุ 18 – 24 ปี
– ส่วนสูง 168 ซม. ขึ้นไป
– บุคลิกภาพดี กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเองสูง
– สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
– สามารถทำงาน วันเสาร์ วันอาทิตย์ได้
– สามารถจัดสรรเวลาทำงานได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– ไม่เคยผ่านการแต่งงาน หรือมีบุตรมาก่อน
– ไม่เคยถ่ายภาพ หรือ เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ภาพอนาจาร รวมถึงภาพที่เปิดเผยเรือนร่างที่ไม่เหมาะสม

หลักฐานการสมัคร

– ประวัติส่วนตัวโดยย่อ
– หลักฐานการศึกษา***
– สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน***
– รูปถ่ายสีเต็มตัวและครึ่งตัวหน้าตรงอย่างละ 1 รูป ห้ามใช้ภาพที่มีการปรับแต่งหรือ Retouch โดยเด็ดขาด
– หากส่งทาง Email กรุณาระบุประวัติส่วนตัวโดยย่อ พร้อมรูปถ่าย โดยส่งเป็น File PDF ขนาดไม่เกิน 7 MB

หมายเหตุ
***ยื่นในวันเรียกสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

– กรอกใบสมัคร Online ที่ www.facebook.com/IsuzuLady
– ส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายขนาดไม่เกิน 7 MB มาที่ isuzulady@dik.co.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-2949-2700 (จันทร์ – ศุกร์ 10.00 – 17.00 น.)
– สมัครด้วยตัวเอง พร้อมหลักฐานที่ บริษัท ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จำกัด 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 23 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900

 หมดเขตรับสมัคร 31 ส.ค. 2560