ข่าวสารและกิจกรรม ข่าวสารและกิจกรรมอีซูซุ

“อีซูซุยอดนักขับมือทอง 2560”

ชิงรางวัลรวมมูลค่า 1,100,000 บาท และโล่เกียรติยศจากอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

 

รายละเอียดการแข่งขัน

การแข่งขันรอบคัดเลือกจัดขึ้น 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยทำการรับสมัครผู้เข้าแข่งขันทั้ง2 ประเภท (รถหัวลาก และรถสิบล้อลากพ่วง) ประเภทละ 20 คน เพื่อคัดเลือกผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศประเภทละ5 คน รวมผู้ผ่านเข้ารอบทั้งหมด50 คน

 

 คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ผู้ขับขี่ต้องเป็นเจ้าของรถบรรทุกอีซูซุ หรือพนักงานของบริษัทที่เป็นเจ้าของรถบรรทุกอีซูซุ และมีหนังสือยินยอมให้เข้าร่วมการแข่งขันจากเจ้าของกิจการ

2.มีใบขับขี่รถลากจูง

3.อายุไม่เกิน55 ปี

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาใบขับขี่รถลากจูง

3.สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ หรือสำเนาใบสัญญาเช่าซื้อรถในกรณีที่ยังผ่อนอยู่

4.หนังสือยินยอมให้เข้าร่วมการแข่งขันจากเจ้าของกิจการ

 

รายละเอียดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 บททดสอบ คือ

1.ทดสอบภาคทฤษฎี (กฎหมายจราจร กฎหมายการขนส่ง จิตวิทยา ทักษะการตัดสินใจ)

2.บททดสอบภาคปฏิบัติ แข่งขันการขับรถตามสถานีต่างๆ ดังนี้

 

รถหัวลาก   

• สถานีการขับรถสลับช่องทาง

• สถานีการขับรถสลาลม

• สถานีการขับรถในพื้นที่จำกัด

• สถานีการขับรถจอดให้ตรงจุด

รถสิบล้อลากพ่วง      

• สถานีการขับรถสลับช่องทาง

• สถานีการขับรถสลาลม

• สถานีการขับรถในพื้นที่จำกัด

• สถานีการขับรถจอดให้ตรงจุด

 

รอบคัดเลือก

• 17 มิ.ย.60 ลานอเนกประสงค์ รร.นิภาการ์เด้น จ.สุราษฏร์ธานี

• 1 ก.ค.60 ลานกิจกรรม ศูนย์ค้าส่งอู้ฟู่ จ.ขอนแก่น

• 24 มิ.ย.60 ลานราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

• 15-16 ก.ค.60 ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

 

รอบชิงชนะเลิศ

• 5 ส.ค.60 สนามทดสอบไทยบริดจสโตน จ.พระนครศรีอยุธยา

 

รางวัลรอบคัดเลือก

รางวัลสำหรับผู้แข่งขันในแต่ละรอบ รวม 50 รางวัล

ชนะเลิศ – เงินรางวัล 10,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง – เงินรางวัล 8,000บาท

รองชนะเลิศอันดับสอง – เงินรางวัล 6,000บาท

รองชนะเลิศอันดับสาม – เงินรางวัล 4,000บาท

รองชนะเลิศอันดับสี่ – เงินรางวัล 3,000บาท

 

รางวัลสำหรับเจ้าของกิจการในแต่ละรอบ รวม 50 รางวัล

ชนะเลิศ – บัตรกำนัลอีซูซุมูลค่า  10,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง – บัตรกำนัลอีซูซุมูลค่า  8,000บาท

รองชนะเลิศอันดับสอง – บัตรกำนัลอีซูซุมูลค่า  6,000บาท

รองชนะเลิศอันดับสาม – บัตรกำนัลอีซูซุมูลค่า  4,000บาท

รองชนะเลิศอันดับสี่ – บัตรกำนัลอีซูซุมูลค่า  3,000บาท

 

รางวัลรอบชิงชนะเลิศ

รางวัลสำหรับผู้แข่งขัน รวม 6 รางวัล

ชนะเลิศ – เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง – เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

รองชนะเลิศอันดับสอง – เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

 

รางวัลสำหรับเจ้าของกิจการ รวม 6 รางวัล

ชนะเลิศ – บัตรกำนัลอีซูซุมูลค่า 20,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง – บัตรกำนัลอีซูซุมูลค่า 20,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับสอง – บัตรกำนัลอีซูซุมูลค่า 20,000 บาท

สอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม โทร. 0-2966-2111, 0-2966-2222 ต่อฝ่ายสื่อสารการตลาด หรืออีซูซุสายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2118-0777

 

หมายเหตุ 

• ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%

• รางวัลบัตรกำนัลอีซูซุไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับสมัครสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ/รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ2 สำหรับทั้ง 2 ประเภท จากการแข่งขันอีซูซุยอดนักขับมือทอง รอบชิงชนะเลิศปี 2559 โดยไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้ได้

• พนักงานและครอบครัวของพนักงาน บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และบริษัทในกลุ่มอีซูซุ/ผู้จำหน่ายอีซูซุ/บริษัทตัวแทนโฆษณา และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดงานไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน

• จำนวนรางวัลทั้งหมด 112 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,100,000 บาท