อีซูซุคาราวานสัญจร 2018 ท่องเที่ยวไทยไปไกล 4 ภาค

ร่วมประสบการณ์การท่องเที่ยวทางรถยนต์

ขับรถท่องเที่ยวไปด้วยกันในรูปแบบคาราวานทั้งในประเทศ และท่องเที่ยวระหว่างประเทศ เพื่อเปิดประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆในบรรยากาศครอบครัวอีซูซุ

สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน!!!

คุณสมบัติของผู้สมัคร และรถที่เข้าร่วมคาราวาน

 • ผู้สมัครต้องเป็นเจ้าของรถปิกอัพอีซูซุดีแมคซ์ หรือรถอเนกประสงค์อีซูซุ ซึ่งจัดจำหน่ายโดย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด (รถรุ่นตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป)
 • ในกรณีเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล ผู้สมัครต้องมีหนังสือยินยอมให้นำรถเข้าร่วมคาราวานจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีความสามารถและมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย

ค่าสมัคร

 • เส้นทางในประเทศ (เส้นทางที่ 1, 2 และ 4) ค่าสมัคร 2,000 บาท / คัน / 2 คน

  (ราคานี้รวมค่าห้องพักเตียงคู่ 1 ห้อง 1 คืน (คืนวันที่ 21 ก.ค. 61 สำหรับเส้นทางที่ 2 และคืนวันที่ 15 ก.ย. 61 สำหรับเส้นทางที่ 4), อาหารทุกมื้อ และร่วมกิจกรรมพิเศษในงานเลี้ยงรับรองภาคค่ำ) ในกรณีที่มีผู้ร่วมคาราวานมากกว่า 2 ท่านต่อคัน ต้องแจ้งจำนวน และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนี้

 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
  • ไม่ต้องการเตียงเสริม ท่านละ 700 บาท
  • ต้องการเตียงเสริม ท่านละ 1,000 บาท
 • ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป
  • พักเตียงเสริม ท่านละ 1,500 บาท
  • พักห้องเดี่ยว ท่านละ 2,800 บาท
  • พักห้องคู่ ท่านละ 1,700 บาท (3,400 บาท / 2 คน)
 • เส้นทางระหว่างประเทศ เส้นทางที่ 3 (ไทย-เวียดนาม) ค่าสมัคร 39,500 บาท / คัน / 2 ท่าน

  (ราคานี้รวมค่าห้องพักเตียงคู่ 1 ห้อง 4 คืน (คืนวันที่ 8-11 ส.ค.61) อาหารทุกมื้อ และค่าธรรมเนียมผ่านด่าน) ในกรณีที่มีผู้ร่วมคาราวานมากกว่า 2 ท่านต่อคัน ต้องแจ้งจำนวนและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนี้

 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
  • ไม่ต้องการเตียงเสริม ท่านละ 18,500 บาท
  • ต้องการเตียงเสริม ท่านละ 22,000 บาท
 • ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป
  • พักเตียงเสริม ท่านละ 22,000 บาท
  • พักห้องเดี่ยว ท่านละ 30,000 บาท
  • พักห้องคู่ ท่านละ 22,000 บาท (44,000 บาท / 2 คน)