โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแห่งที่ 17

กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย โดย มร. ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด มร. ทาคาชิ คิคุจิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ มร. โยอิจิ มาสุดะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยนายรังสรรค์ วงษ์ประยูร ที่ปรึกษาพิเศษด้านกฎหมาย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดในโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ต่อเนื่องเป็นแห่งที่ 17 ณ โรงเรียน อ.ฮ. ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) จังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

มร. ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า “กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยได้ริเริ่มโครงการเพื่อสังคม “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ขึ้นเพื่อแก้ปัญหา “น้ำดื่มสะอาด” ของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยลงพื้นที่แก้ปัญหาอย่างจริงจังร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้จำหน่ายอีซูซุในพื้นที่ ซึ่งยังคงพบว่ามีโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารอีกเป็นจำนวนมากที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ อีกทั้งปัญหาเรื่องสารปนเปื้อนในน้ำเกินมาตรฐานที่จะนำมาบริโภค ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในชุมชน กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะจัดสรรการช่วยเหลือตามลำดับความเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องน้ำดื่มสะอาด โดยโรงเรียน อ.ฮ. ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) จังหวัดเพชรบุรี เป็นโรงเรียนแห่งที่ 17 ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างมาก โรงเรียนใช้น้ำเพื่อการอุปโภคจากบ่อน้ำบาดาลเก่าของโรงเรียน ซึ่งเป็นบ่อตื้นมีปริมาณน้ำไม่มากพอ และมีตะกอนสะสมจนเกิดคราบสีน้ำตาลเมื่อวางน้ำทิ้งไว้สักระยะหนี่ง นอกจากนี้ในส่วนของประปาหมู่บ้านก็มีปริมาณไม่เพียงพอ ทำให้ต้องซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ทางโครงการ“อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” จึงยินดีส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแห่งที่ 17 ให้แก่โรงเรียน อ.ฮ. ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) แห่งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียน ครู และชุมชน”

โรงเรียน อ.ฮ. ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 209 คน มีเด็กเล็กอีก 40 คน อาจารย์และบุคลากรในโรงเรียน 16 คน มีพื้นที่ความรับผิดชอบ 3 หมู่บ้าน รวม 1,000 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน ประกอบอาชีพรับจ้าง และเกษตรกร ปลูกพืชล้มลุก มะนาว แตง และกล้วย นักเรียนและคนในชุมชนต้องซื้อน้ำเพื่อใช้ในการบริโภค เนื่องจากน้ำฝนไม่สะอาดเพียงพอ ส่วนน้ำเพื่อการอุปโภคนั้น โรงเรียนต้องใช้น้ำจากบ่อน้ำบาดาลเก่าซึ่งเป็นบ่อตื้นมีปริมาณน้ำไม่มากพอ อีกทั้งมีตะกอนสะสมจนเกิดคราบสีน้ำตาลเมื่อวางน้ำทิ้งไว้สักระยะหนี่ง กลุ่มอีซูซุจึงได้ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 17 นี้เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาดังกล่าว

โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” กลุ่มอีซูซุได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เริ่มตั้งแต่ส่งทีมสนับสนุนลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อดำเนินการสำรวจ และวางแผนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการติดตั้งชุดอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาลครบวงจร รวมถึงระบบกรองน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐาน ตลอดจนดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ถูกสุขลักษณะ รวมถึงอบรมขั้นตอนการดูแลรักษา เพื่อให้การแก้ปัญหาน้ำดื่มสำเร็จลุล่วงอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้กลุ่มอีซูซุยังมอบทุนสำหรับการพัฒนาโรงเรียนเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท พร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ทางโรงเรียนอีกด้วย โดยมีคณะนักเรียน และสมาชิกชุมชนโดยรอบให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมที่กลุ่มอีซูซุภาคภูมิใจ ช่วยตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจ หรือ “วิถีอีซูซุ” นั่นคือ “ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา” อีกทั้งยังได้รับการชื่นชมและยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยได้รับเลือกให้รับรางวัลอันทรงเกียรติทั้งในระดับนานาชาติ และระดับประเทศถึง 3 รางวัล คือ

• รางวัลระดับนานาชาติ “ผู้ประกอบธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นแห่งเอเชีย 2014” (Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2014) สาขาการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) เมื่อปี 2557 ณ ประเทศสิงคโปร์
• รางวัล “The Great Awards” สาขา “ภาพยนตร์โฆษณาที่สุดแห่งปี” ในงาน “Daradaily the Great Awards ครั้งที่ 4” โดยภาพยนตร์โฆษณาของโครงการ “อีซูซุ…ให้น้ำเพื่อชีวิต” ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ
• รางวัล “โครงการเพื่อสังคมยอดเยี่ยมแห่งปี” ในงานประกาศผล “รถยนต์ (และรถจักรยานยนต์) ยอดเยี่ยมแห่งปี” ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 36

กลับหน้ากิจกรรมเพื่อสังคม