“อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 23

เป็นระยะเวลากว่า 4 ปี ที่โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” หนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย ได้ร่วมมือกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำดื่มสะอาดแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ โดยล่าสุดมร. โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมกับ คุณสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ มร. ทาคาชิ ซาดาโอกะ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทีมผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทในกลุ่มอีซูซุ ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบอาคารผลิตน้ำดื่มสะอาด ณ โรงเรียนบ้านเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดของเยาวชนที่กำลังเผชิญถึงขั้นวิกฤติในขณะนี้

มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า “โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำดื่มไม่สะอาด มีสารปนเปื้อนจนยากต่อการบริโภค ของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ โดยตั้งแต่เริ่มโครงการในปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา อีซูซุได้ส่งทีมงามร่วมลงพื้นที่สำรวจและวางแผนแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ด้วยการติดตั้งชุดอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาลครบวงจร รวมถึงระบบกรองน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐาน ตลอดจนดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ถูกสุขลักษณะ รวมถึงอบรมขั้นตอนการดูแลรักษา และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการบรรจุน้ำดื่มใส่ขวดเพื่อจำหน่ายราคาพิเศษแก่คนในชุมชนในรูปแบบสหกรณ์ และนำรายได้ที่งอกเงยกลับมาเป็นค่าบำรุงรักษา เพื่อให้การแก้ปัญหาน้ำดื่มสำเร็จลุล่วงได้อย่างยั่งยืน”

สำหรับโรงเรียนบ้านเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี แห่งนี้ ปัจจุบันมีนักเรียนในความดูแลทั้งหมด 312 คน เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น มีคณะครูอาจารย์ รวมทั้งสิ้น 21 คน ชาวบ้านในพื้นที่มีฐานะยากจน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทำไร่มันสำปะหลัง ปลูกอ้อย ทำนา และรับจ้างปอกหอม จากการสำรวจพบว่า โรงเรียนใช้น้ำประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคซึ่งมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ อีกทั้งไม่สะอาด มีสีและกลิ่น ในช่วงหน้าแล้งของแต่ละปี ยังประสบปัญหาน้ำไม่ไหลบ่อยครั้ง ทำให้ต้องขอความช่วยเหลือไปยังองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ให้ส่งรถน้ำเพื่อบรรเทาทุกข์ นอกจากนี้โรงเรียนยังต้องซื้อน้ำเพื่อใช้ในการบริโภคสูงซึ่งต้องเสียค่าน้ำหลายพันบาทต่อเดือน ด้วยเหตุนี้โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” จึงได้ลงพื้นที่ พร้อมทั้งจัดทำโครงการให้แล้วเสร็จเป็นการเร่งด่วน พร้อมกันนี้กลุ่มอีซูซุยังมอบสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียน และยังได้รับเกียรติจากซูเปอร์พรีเซ็นเตอร์อีซูซุ “บอย – ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์” และ “น้าเมฆ – ธนะชัย สุนทรเวช” เจ้าของสำนักพิมพ์ก้อนเมฆและนักเล่านิทานชื่อดัง พร้อมด้วยพิธีกรอารมณ์ดี “ใหญ่ – ฝันดี จรรยาธนากร” มาร่วมสร้างสีสันความสนุกสนาน แล้วยังร่วมมอบเงินสนับสนุนให้แก่น้องๆ เยาวชนโรงเรียนบ้านเบิกไพรอีกด้วย

นายณัฐวุฒิ ทองเอีย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบิกไพร กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับมอบโอกาสอันดีในครั้งนี้ว่า “ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านเบิกไพรของเราประสบกับปัญหาน้ำดื่มน้ำใช้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้าแล้งนอกจากน้ำดื่มจะไม่สะอาดแล้วนั้น ยังมีปริมาณไม่เพียงพอให้เด็กๆ ได้ดื่มอีกด้วย การที่กลุ่มอีซูซุได้เอื้อเฟื้อโอกาสในการมอบน้ำดื่มสะอาดให้โรงเรียนเรา แถมยังช่วยแนะนำฝึกสอนการบรรจุน้ำดื่มสะอาดเพื่อขายเป็นรายได้หมุนเวียนในชุมชนนั้น ผมในฐานะตัวแทนคณะครูอาจารย์ และนักเรียนทุกๆ คน รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมาก พวกเราจะดูแลและช่วยกันบำรุงรักษาโครงการนี้ให้อยู่คู่เยาวชนโรงเรียนบ้านเบิกไพรสืบไป ขอบคุณมากครับ”

โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ยังคงเดินทางเสาะหา และเร่งดำเนินโครงการติดตั้งศูนย์สาธิตและผลิตน้ำดื่มสะอาด ให้แก่โรงเรียนที่ประสบปัญหาคลาดแคลนน้ำดื่มสะอาดต่อไปอย่างไม่มีวันหยุดสิ้น ตามปณิธาณแห่งโครงการนี้ ที่ว่า “กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย จะดำเนินโครงการนี้ไปจนกว่า จะไม่มีโรงเรียนที่ประสบปัญหาเรื่องน้ำดื่มสะอาดอีกต่อไปในประเทศไทย” ร่วมติดตามความเคลื่อนไหวของ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 24 ได้ที่ www.isuzu-tis.com

กลับหน้ากิจกรรมเพื่อสังคม