เปิดรับสมัครแล้ว! อีซูซุเลดี้ 2018 โอกาสของคนมีฝัน มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ

ขอเชิญสาวมั่น อายุ 18 – 24 ปี สูง 168 ซม. ขึ้นไป ร่วมทีมประชาสัมพันธ์พิเศษ “อีซูซุเลดี้ 2018”

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศหญิง
  •  อายุ 18 – 24 ปี
  • ส่วนสูง 168 ซม. ขึ้นไป
  • จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า
  • บุคลิกภาพดี กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเองสูง
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
  • สามารถทำงาน วันเสาร์-อาทิตย์ได้
  • สามารถจัดสรรเวลาทำงานได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ไม่เคยผ่านการแต่งงาน หรือ มีบุตรมาก่อน
  • ไม่เคยถ่ายภาพ หรือ เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ภาพอนาจาร รวมถึงภาพที่เปิดเผยเรือนร่างที่ไม่เหมาะสม

หลักฐานการสมัคร

  • ประวัติส่วนตัวโดยย่อ
  • หลักฐานการศึกษา***
  • สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน***
  • รูปถ่ายสีเต็มตัวและครึ่งตัวหน้าตรงอย่างละ 1 รูป ห้ามใช้ภาพที่มีการปรับแต่ง หรือ Retouch โดยเด็ดขาด
  • หากส่งทาง Email กรุณาระบุประวัติส่วนตัวโดยย่อ พร้อมรูปถ่าย โดยส่งเป็น File PDF ขนาดไม่เกิน 7 MB

หมายเหตุ
***ยื่นในวันเรียกสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • กรอกใบสมัคร Online ที่ www.facebook.com/IsuzuLady
  • ส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายขนาดไม่เกิน 7 MB มาที่ isuzulady@dik.co.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-2949-2700 (จันทร์ – ศุกร์ 10.00 – 17.00 น.)
  • สมัครด้วยตัวเอง พร้อมหลักฐานที่ บริษัท ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จำกัด 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 23 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900

สมัครได้ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2561 – 31 ส.ค. 2561

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์