ซื้อ “อีซูซุเอลฟ์ ใหม่!” ลุ้นโชคทองทุกเดือน รวมมูลค่า 1,000,000 บาท

เมื่อซื้อรถ “อีซูซุเอลฟ์ ใหม่!” รถบรรทุกขนาดกลางยอดนิยมระดับโลก
ลุ้นรับจี้ทองคำทุกเดือน มูลค่ารางวัลละ 20,000 บาท รวม 50 รางวัล รวมมูลค่า 1 ล้านบาท

เงื่อนไขการร่วมรายการ

 • ลูกค้าที่ซื้อรถ “อีซูซุเอลฟ์ ใหม่!” ทุกรุ่น จะได้รับสิทธิ์ในการชิงรางวัล 1 คัน ต่อ 1 สิทธิ์ เมื่อครบกำหนด บริษัท ฯ จะทำการพิมพ์ข้อมูลลงบนกระดาษ 1 สิทธิ์ เรียกว่า 1 ชิ้นส่วน แล้วรวบรวมทั้งหมดมาจับรางวัลหาผู้โชคดี
 • จับรางวัลทั้งหมด 3 ครั้ง ณ โชว์รูมอีซูซุคาร์แกลเลอรี่ สาขารังสิต – นครนายก เลขที่ 49 หมู่ 2 ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 • จับรางวัล
  • ครั้งที่ 1  รางวัลจี้ทองคำ มูลค่ารางวัลละ 20,000  บาท จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารวม 200,000 บาท รวบรวมรายชื่อตั้งแต่วันที่ 15 –  30 มิถุนายน 2561 จับรางวัลวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น.
  • ครั้งที่ 2  รางวัลจี้ทองคำ มูลค่ารางวัลละ 20,000  บาท จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารวม 400,000 บาท รวบรวมรายชื่อตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2561 จับรางวัลวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น.
  • ครั้งที่ 3  รางวัลจี้ทองคำ มูลค่ารางวัลละ 20,000  บาท จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารวม 400,000 บาท รวบรวมรายชื่อตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2561 จับรางวัลวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น.
 • ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 25 กรกฎาคม 2561, 21 สิงหาคม 2561, 20 กันยายน 2561 ณ โชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ และทางบริษัทฯ จะส่งจดหมายลงทะเบียนไปถึงผู้โชคดี ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล หรือตามที่กฎหมายกำหนด
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องใช้สิทธิ์ในการรับของรางวัล ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 หากไม่ใช้สิทธิ์ในการรับของรางวัลถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ จะให้ผู้โชคดีที่สำรองไว้ใช้สิทธิ์แทนต่อไป
  ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวในการจับฉลาก
 • และคณะกรรมการดำเนินงานไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ
 • ผลการจับรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด


กลับหน้าแคมเพจ์น